tips

De Jungle van de Tienerseks

Door internet, porno en videoclips is het tegenwoordig cool om je als een slet of een pooier te gedragen. Maar niet alle tieners zien het verschil tussen fantasie en werkelijkheid. Zo ontstaat een pornografische jeugdcultuur waarin onvrijwillige seks en verkrachting steeds normaler worden. Bekijk de uitzending Zembla

Keep Young & Beautiful, if you want to be loved

Clip van Annie Lennox Youtube

Big Girls

clipje van zanger Mika, geen graatmagere modellen, maar mooie grote vrouwen Youtube

Dove Onslaugt-filmpje

over het bombardement van beelden vanuit de schoonheidsindustrie

Dove Onslaught

Love your body

over de invloed van reclames op het (zelf)beeld van vrouwen en mannen

presentatie Loveyourbody

website Loveyourbody

Fat Rant van Joy Nash op Youtube

filmpje over dik zijn, "I'm fat, and it's ok" Youtube

Volkskrant- enquete

Hoe groot is de druk om jong en knap te zijn eigenlijk? De Volkskrant houdt hierover een enquete, Volkskrant

Doll Face

mooi filmpje op YouTube

50 kilo afvallen in 3 minuten

een filmpje waarin flink gefotoshopt wordt, modeblog

The evolution of Beauty

Een filmpje op youtube over photoshoppen, Youtube

Stupid Girl

filmpje van Pink die Stupid Girl zingt

Berichten uit de samenleving

Bokito's en Puberjongetjes

6 september 2007 - Weinig mannen mengen zich in de discussie over de bimbocultuur. Jammer, vinden politicologe Tamara Metze en Serge Burghouts. Want mannen hebben veel te winnen bij vrouwenemancipatie.

Het neemt de vorm aan van een catfight; de discussies over de bimbocultuur en daarbij horend snijwerk in het vrouwelijk vlees. Donderdag 26 april 2007 schreef Malou van Hintum nog in de Volkskrant dat er niks mis is met het 'pimpen van erwtjes' of het wegwerken van hangende oogleden. Zij zette zich af tegen Sunny Bergman, Larissa Pans en Stine Jensen en hun 'kruistocht tegen misleidende cosmetica industrie'. Mooie vrouwen, daar zouden mannen nog eens een voorbeeld aan kunnen nemen, was Van Hintum's punt. Koren op de molen van de cosmetische industrie. En, zoals Ariel Levy in haar boek Female Chauvinist Pigs laat zien, een prachtig voorbeeld van het jaren zeventig ideaal van (seksuele) vrijheid dat nu mede in stand gehouden wordt door de angst niet meer 'cool', jong en van deze tijd te zijn maar in een jaren vijftig moraal te vervallen.

De vrouwenemancipatie, al dan niet geremd door haar seksualiteit, is wederom onderwerp van publiek debat. Enerzijds wordt gesteld dat seksualiteit bevrijdend is en anderzijds dat de objectivering van het vrouwenlichaam beperkend werkt voor de maatschappelijke emancipatie van vrouwen. De geëmancipeerde vrouwen van Nederland zijn duidelijk verdeeld. Het lijkt een generatieconflict: jonge meisjes moeten beseffen waaraan zij hun (seksuele) vrijheid te danken hebben en dat er nog steeds een mannelijke dominantie bestaat. Maar, het conflict loopt ook door de generaties heen: tussen de keuzefeministen en de machofeministen. Zo verwijt Heleen Mees een meerderheid van vrouwen die kiest om niet meer dan drie dagen per week te werken, de keuzefeministen, dat zij de trage emancipatie over zichzelf én, niet onbelangrijk, over Mees afroepen. Door alle discussies heen is er verdeeldheid over de vraag: is emancipatie een binnenshuis of een maatschappelijk probleem? Mees en Van Hintum leggen daarbij alle verantwoordelijkheid bij de vrouwen; Bergman, Pans, Jensen en ook Levy laten zien dat er een maatschappelijke dimensie zit aan de zogenaamde keuzevrijheid van bimbo's, keuzefeministen en machofeministen.

Ondertussen gaat de catfight door en kunnen mannen al dan niet lachend aan de zijlijn toekijken. Vrouwen moeten het toch vooral zelf oplossen, is de boodschap. Dat is natuurlijk terecht. Degenen die achtergesteld worden, moeten het probleem aanpakken. 'Mannen' ondervinden in eerste instantie geen hinder van de driedaagse werkweek van de Nederlandse vrouw, of van de wellustig gespreide benen met keurig korte schaamlippen in de Playboy of Panorama. Zeker op gebied van de wedstrijd om zo sexy en jong mogelijk te zijn, is een veelgehoord argument van mannen dat vrouwen dit toch vooral zichzelf aan doen. Zij zitten niet te wachten op een bimbo als vrouw. Ook in de pogingen om het glazen plafond te doorbreken, zijn het toch vooral vrouwen zelf die niet verder willen, wordt hand in hand met Mees beargumenteerd. Vrouwen kiezen zelf voor de driedaagse werkweek om hun kinderen te kunnen zien opgroeien.

Toch blijft het vreemd dat mannen hun mond houden. Om even in echte jaren '70 taal te vervallen: niet alleen vrouwen maar ook mannen moeten bevrijd worden. Zij blijven evengoed gevangen in het beeld van de dominerende Bokito in de missionaris positie, of die van het puberjongetje dat zijn lul achterna loopt. Zij blijven ofwel hun maatschappelijke positie uitbuiten, ofwel een watje, een metroman of een ander niet-serieus te nemen soort man. De kern van het probleem ligt wat ons betreft in de stilte die mannen zich denken te kunnen veroorloven. Op kort termijn lijkt dit een comfortabele positie. Maar, zoals John Stuart Mill al in 1869 betoogde, vrouwenemancipatie is in het belang van mannen. Samen met Harriet Taylor-Hardy, die later zijn vrouw werd, verkondigde hij dat de superioriteit van mannen hun karakter schaadt omdat zij hun zielenroerselen delen met iemand die zij tegelijkertijd onderwerpen.

Naast deze emotionele overwegingen laat de geschiedenis ook zien dat vrouwen nodig zijn in de samenleving. Als de nood aan de man is neemt de vrouwenemancipatie een vogelvlucht. De suffragettes zijn het sprekende voorbeeld. Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren Britse, Canadese en Amerikaanse vrouwen hard nodig in de fabrieken omdat de mannen aan het front vochten. Finland besloot na de Tweede Wereldoorlog geen Marshall Hulp te aanvaarden. Zij riep haar vrouwen op deel te nemen aan het arbeidsproces om te zorgen voor een hogere economische productiviteit. En, zoals Ariel Levy beschrijft, ook de legalisering van abortus was in het voordeel van mannen. Hugh Hefner van Playboy was een fervent voorstander van de legalisering van abortus, het laat zich raden waarom. Met een cynische blik zou je zeggen dat dit geen echte emancipatie is, maar deze drie voorbeelden hebben wel degelijk grote gevolgen gehad: vrouwenkiesrecht werd ingevoerd na de Tweede Wereldoorlog; Finland heeft het eerste kabinet met een meerderheid aan vrouwen; en abortus is gelegaliseerd mede dankzij financiële en publieke steun van Hefner.

Kortom, mannen hebben ook baat bij vrouwenemancipatie en moeten zich in het debat mengen. Zolang volwassen mannen het pikken om als Bokito of Puberjongetje neergezet te worden, zowel op seksueel gebied als maatschappelijk, hebben niet alleen vrouwen daar last van. Zolang niet gesproken wordt over de nadelen die mannen ondervinden van de platitudes in de media, zal niet alleen de vrouwenemancipatie maar ook het mannelijk welzijn belemmerd worden. Ook hun 'mannelijkheid' blijft afgemeten aan clichébeelden. Zoals Van Hintum al aangeeft: ook mannen zullen moeten zwichten voor een schoonheidsideaal. Bovendien kleven er ook maatschappelijke nadelen van de uitsluiting van mannen in dit debat. Hun behoefte aan vrouwen op de werkvloer of een 'vrouwelijke' stijl is onbespreekbaar. Zo marginaliseert de roep om alfaleiderschap in de politiek, legio mannen en vrouwen die andere stijlen willen toepassen. Een tunnelvisie en minder variëteit in oplossingen is het gevolg.

De catfight die nu gevochten wordt leidt af. Het is hoog tijd om de volwassen Bokito´s en de volgroeide Puberjongetjes in deze strijd te betrekken. Goed nieuws: er zijn genoeg mannen die klaar staan om het debat en de zoektocht aan te gaan.

Tamara Metze (politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam) en Serge Burghouts (kapper en eigenaar van Kapsalon Utopia)
Wilt u ook een artikel publiceren in Berichten uit de samenleving? Mail redactie@beperkthoudbaar.info


[login]